YAPIMLAB

2010 yılında Zeynep Atakan, uluslararası alandaki film yapımı deneyimlerini genç yapımcı adayları ile paylaşma amacıyla YAPIMLAB’i kurmuştur. Film endüstrisinde çağdaş bilgi ve deneyimleri, Türkiye sinema sektöründe profesyonelleşmek, üretmek isteyenlerle paylaşmak, meslek bilincinin geliştirilmesini sağlamak, somut etkisi ölçülebilir gelişim ve değişimlere öncülük etmek en önemli amacıdır.

Kurulduğu ilk günden beri “Temel Yapımcılık Atölyesi” ile sektörün değişen dinamiklerini takip etmeye, katılımcılarını yaratıcı yapım stratejileri konusunda geliştirmeye ve Türkiye’de film prodüksiyonu algısının geleneksel kalıplarını kırmaya çalışmaktadır. Sinemanın temel dinamikleri çerçevesinde dünyadaki ve Türkiye’deki ‘yapımcılık’ kavramını ve sinema endüstrisi ile ilgili bilgileri aktarmayı amaçlamıştır.

Zeynep Atakan, YAPIMLAB bünyesinde öncelikle Türkiye’li yapımcılara eğitim vermeyi ve onlara kişisel deneyimlerini aktarmayı amaçlamıştır. Film yapımının bir laboratuvar çalışması olduğu fikrini benimser. Gelişen ve küreselleşen dünyada, sinema profesyonellerinin dünyanın neresinde olursa olsun birbirini bulabileceği, takip edebileceği ve iletişim kuracağı bir ortamın yaratılması için çalışır. Bu sebeple Türkiye’de film yapımcılığı alanında ilk eğitim merkezini kurmuştur. Bu amaç çerçevesinde hem yapımcılık hem de senaryo yazımı, okur-yazarlık gibi sinema sektörünü besleyen yan disiplinlerde de eğitim ve seminerler düzenlenmiştir. Bu seminerlerde sektöre yeni katılacak profesyoneller ile, Türkiye ve dünyadaki film endüstrisinin dinamikleri hakkında paylaşımlar yapılır.

Sinema alanında yapılan atölye ve seminer çalışmalarının yanısıra proje geliştirme’ danışmanlığı yapılmaktadır. Ayrıca, disiplinler arası etkileşimi önemli bulması nedeniyle edebiyat ve müzik gibi alanlarda da dönemsel olarak atölyeler düzenlenmektedir.

Yapımlab, ‘atölye’ kavramı içerisinde, farklı metotlar ile bilgi paylaşımlarını gerçekleştirir. Katılımcıların kendi yeteneklerini keşfetmesini sağlayarak, çalışma metotlarını dünya standartlarında oluşturmalarını ve bunu üretime dönüştürmelerini sağlar. Yapımlab programları çağdaş metotlar üzerinden yürütülür. Çalışmalar yapılır ve sağlıklı sonuçların alınması hedeflenir.

2010 – 2017 yılları arasında YAPIMLAB’de ortalama 1000’e yakın genç sinemacı ve sinema profesyoneli adayı eğitim almıştır. YAPIMLAB’de eğitim alan birçok katılımcı, şuan film sektöründe önemli pozisyonlarda çalışmaktadır.

Yapımlab’de Eğitim Standartları Aşağıdaki gibidir;

⁃ Yapımlab Atölyeleri, Yapımlab’ın kendi ofisinde veya online platformlardan yapılır.
⁃ Şirket, kurum ve kuruluşlar arzu ederlerse, Yapımlab standartlarına uygun başka bir mekanda eğitim ve danışmanlık alabilirler.
⁃ Çalışmalar maksimum 20 kişiden oluşur.
⁃ Her katılımcı ile atölyeler süresince bireysel olarak ilgilenilir. Devamında takip çalışması yapılır.
⁃ Yapımlab ar-ge ekibi tarafından hazırlanmış özel sunumlar ile çalışmalarla desteklenir.
⁃ Her katılımcının aktif olması için özel hazırlanmış örnek çalışmalar, olaylar ve şablonlar üzerinden çalışmalar yapılır.

Yapımlab’in Uzmanlık Alanları Arasında;

Proje Geliştirme: Bir senaryonun olması, proje olması anlamına gelmez. Proje haline gelip, doğru bir sunum hazırlanarak, sağlıklı bütçe ve finans planı yapılabilir. Bu nedenle, proje geliştirme çalışması yapılarak, projenin potansiyellerinin farkına varılması sağlanır.

Senaryo-Finans Oluşturma İlişkisi: Uluslararası alanda önemli senaryo doktorları ile işbirliği yapılarak, senaryonun hedefe uygunluğu değerlendirilir. Amaca uygun ölçme ve değerlendirme çalışması yapılır.

Stratejik planlama: Projenin gerçekleşebilmesi için, projeye uygun hedef ve amaçlar belirlenerek filmin yapılabilmesi için strateji üretilmesi.

Bütçe-maliyet ve finans planı: Projenin stratejisine uygun bütçe-maliyet ve finans planı oluşturulması ve iş planınının yapılması sağlanır.

Dağıtım-Pazarlama: Projenin ortaya çıktığı andan itibaren uygun dağıtım ve pazarlama hedeflerinin konularak, uygulanması için strateji üretilmesi.

YAPIMLAB ve Diğer Festivaller

2014 yılından itibaren Zeynep Atakan’ın YAPIMLAB’in vizyonunu uluslararası alana yaymak ve genişletmek amacıyla !f İstanbul, Uçan Süpürge, Saraybosna, Kudüs,
Sofya ve Sırbistan gibi önemli festivallerde ve film merkezlerinde Yapımlab Ödülü’nü vermeye başlamıştır. Yapımlab Ödülleri, uluslararası genç film yapımcı ve
yönetmenlerinin yapım sürecinin her adımında alternatif yolları keşfetmeye, farklı mecraları kullanmaya ve yapımcıların içinde yaşadıkları coğrafyanın sosyal, kültürel ve üretim odaklı açmazlarına yeni çözümler üretebilmelerine aracı olmayı amaçlamaktadır.

Dünyanın çeşitli festivallerindeki potansiyel genç yapımcı ve yönetmenlere verilen bu ödül, projenin geliştirilip, doğru konumlanması ve gerçekleşebilmesi için yapılan bir laboratuvar çalışmasıdır. Kazanan yapımcı ve yönetmen Türkiye’ye davet edilir ve projesi üzerine çalışarak bir stratejik iş planı hazırlamayı hedefler ve devamında takibini yapar. Böylece, 2015 yılından itibaren Türkiye’de toplumsal konularda yazılmış kısa ve uzun metrajlı filmlere ‘proje geliştirme desteği’ verilmektedir. 2015 yılının teması kadın, 2016 yılının teması ise ‘çocuk hakları’ olmuştur. Bu sebeple, “20. Saraybosna Uluslararası Film Festivali”nde ilk “YAPIMLAB Genç Yapımcı Ödülü”nü vermiştir. Genç yapımcıları desteklemeyi hedefleyen bu ödül “34. Jerusalem Film Festivali” ve “19. Sofia
Film Festivali” gibi uluslararası film festivallerinde de sahiplerini bulmuştur.

Bu çeşitli festivallerde YAPIMLAB tarafından ödül verilen kişiler;

2014 Sarajevo Film Festivali
Proje: 17 Yapımcı: Phaedra Vokali, Yönetmen:Nikolaos Kritsis

2015 Sofia Film Festivali – Sofia Meetings
Proje: PIG, Yapımcı: Elena Mosholava, Yönetmen: Drago Sholev

2015 Jerusalem Film Festivali – Pitch Point
Proje: INBETWEEN, Yapımcı: Shlomi Elkabetz, Yönetmen:Maysaloun Hamoud

2016 Film Center Serbia
Proje: SUPERNOVA, Yapımcı: Andrijana Stojković , Yönetmen: Vanja Kovačević

2016 Sofia Film Festivali – Sofia Meetings
Proje:CLOSED TO THE PUBLIC, Yapımcı: Damir Terešak, Yönetmen: Vanja Sviličić

2015 yılından beri YAPIMLAB ve If İstanbul’un ortaklaşa düzenlediği “Yapımlab @!F: Bir Yaratıcı Yapım Atölyesi ve Pitching Platformu”nda seçilen projeye 5.000 TL’lik “YAPIMLAB Ödülü” vermekte ve finale kalan 10 projeyi takibe alarak ön hazırlık ve yapım aşamasında onlara destek olmaktadır. Yine 2015 yılında “YAPIMLAB @Uçan Süpürge” platformu “Senaryo ve Proje Geliştirme Atölyesi” kapsamında seçilen projeyi “YAPIMLAB Proje Geliştirme Ödülü” sahibi yapmış, 2016 yılında ise İzmir’de Sinemaburada kapsamında yine bir Proje Geliştirme Atölyesi düzenleyerek, başvuran 10 projeden birine “Danışmanlık Ödülü” vermiştir. Aynı zamanda KısaKes Film Yarışması’ndan seçtiği bir kişiye Yapımlab Atölyeleri’nde burs, ve daha proje aşamasında olan iki filme de “Danışmanlık Desteği” vermiştir.

YAPIMLAB ETKİNLİKLERİ

Avrupa Görsel-İşitsel Kadın Ağı (European Women Audiovisual Network – EWA) başkan yardımcısı olan Zeynep Atakan, 2015 yılında Avrupa’dan tüm üyelerin konuk edildiği ve seminerlerin düzenlendiği bir buluşma organize etti. Her yıl Avrupa’nın farklı bir şehrinde gerçekleştirilen bu buluşma iki gün sürdü.
Yapımlab, Avrupa Film Akademisi tarafından düzenlenen Genç İzleyici Ödülü’nün 2015 yılından beri Türkiye temsilcisi olarak organizasyonunu yürütmekte. Her yıl Avrupa Film Akademisi tarafından seçilen 3 film 30’a yakın ülkede aynı anda 12-14 yaş arası genç izleyicilere Genç İzleyiciler Film Günü’nde izletiliyor ve genç izleyiciler oylama yaparak Türkiye’nin birincisini belirliyor. Etkinlikte bir gün boyunca gençler izledikleri filmleri bir moderatör eşliğinde değerlendirme, yorumlama ve günün sonunda da jüri olarak oy kullanma fırsatı yakaladılar. Katılımcı her ülke tarafından aynı gün gerçekleşen bu günün sonunda ödüller toplanan oylar sonucu Almanya’nın Erfurt şehrinde düzenlenen bir ödül töreni ile kazanan filme verildi.

Menü